Midlertidige overnatninger

Selvbetjening: Midlertidig overnatning

Disse to dokumenter, skal du altid opbevare sammen med tilladelsen: 


Når du klikker på linket herunder, starter du ansøgning: 


ANSØGNING om midlertidig overnatning 

Midlertidige overnatninger

Lokaler i institutioner, på skoler og i idrætshaller er i de fleste tilfælde ikke indrettet til overnatning.
Det betyder, at der er en række sikkerhedsmæssige krav, som skal være opfyldt og godkendt af Sydvestjysk Brandvæsen.
Sydvestjysk Brandvæsen godkender overnatninger de steder, hvor det er tilstrækkeligt sikret.

Ved at ansøge om overnatning, er den vagthavende indsatsleder orienteret om, at institutionen ikke er mennesketom udenfor normal åbningstid.

Ændring af antal overnattende
Hvis antal af overnattende ændrer sig, efter at der er ansøgt, er det ikke nødvendigt at informere om dette, fordi ansøgers kontaktperson altid vil kende det nøjagtige antal.