Brandsyn i sommerhuse

Brandsyn i sommerhuse

Sommerhuse med flere end 10 sovepladser

I henhold til lovgivningen er det sommerhusejernes ansvar at anmelde forholdet til Brandmyndighederne, såfremt de ejer et sommerhus, der anvendes til udlejning, og med flere end 10 sengepladser.

Varde Kommune er en af landets største sommerhuskommuner med over 8.000 sommerhuse, hvoraf det skønnes, at mindst 500 huse har over 10 sengepladser. Om disse alle anvendes til udlejning vides ikke.

Hvis du er ejer af et sommerhus i målgruppen, kan du kontakte Sydvestjysk Brandvæsen, som vil foretage en gratis driftsmæssig gennemgang af sommerhuset.
Et brandsyn er med til at forebygge eller formindske brandfaren, og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

I Varde Kommune har beredskabskommissionen på møde den 13. juni 2014 besluttet, at kommunen behandler de henvendelser, som måtte komme, og at bygningsmyndigheden fremadrettet indføjer betingelser i byggetilladelser, således ejer bliver opmærksom på eget ansvar. Ligeledes oplyses brandmyndigheden om større, nyopførte sommerhuse