Risikovurdering

Risikovurdering

Risikovurdering

I Risikobekendtgørelsen nr. 1666 fremgår af § 13, stk. 1 og 2, at der skal udarbejdes eksterne beredskabsplaner for kolonne 3-virksomheder

Sydvestjysk Brandvæsen (og tidligere Esbjerg Brand & Redning og Varde Brand & Redning) har i tæt samarbejde udarbejdet de eksterne beredskabsplaner for kolonne 3-virksomheder indenfor Sydvestjysk Brandvæsens område.

Planernes mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, virksomheder og miljøet efter større uheld på kolonne 3-virksomhederne.

Der holdes øvelser mindst hvert 3. år på kolonne 3-virksomhederne, hvor både beredskab og virksomheder får afprøvet planerne.

Der foreligger beredskabsplaner for:

  • Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg, Janderup
  • DLG Planteværnslager, Esbjerg
  • Kosan Gas A/S, Esbjerg.

Se i højre side, hvor der linkes til planerne fra Syd- og Sønderjyllands Politis hjemmeside.