Overnatninger

Retningslinjer for midlertidig overnatning

Lovgivning

Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, nr. 174 af 25. februar 2008 § 5:

”Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter.”

Røgalarmer

Der skal være røgalarmer i alle lokaler, der benyttes til overnatning.
Er lokalet større end 75 kvadratmeter, skal  der være et passende antal, således at en eventuel brand vil blive registeret i god tid.
Røgalarmer skal testes før overnatningen.

Redningsåbninger (vinduer)

I lokaler, hvor der hverken er dør med åbning direkte til terræn i det fri, eller 2 uafhængige flugtveje, skal der være en redningsåbning for hver 10 personer, der opholder sig i lokalet.

Der må udvendigt ikke være mere end 2 meter fra terræn til underkant af redningsåbningerne.

Brandslukningsmateriel

Der skal placeres brandslukningsmateriel i overnatningslokaler med tilhørende flugtveje efter redningsberedskabets nærmere anvisning. 

Ansøgning

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner og lignende skal sendes til Sydvestjysk Brandvæsen via selvbetjeningsløsningen 

Af ansøgningen skal det fremgå:

  • Hvor og hvornår overnatningen finder sted
  • Hvor mange personer, der overnatter
  • Hvilke lokaler, der overnattes i
  • Hvem der er ansvarlig for overnatningen (navn og telefon nummer.)

Husk at sende ansøgning til os mindst 14 dage før arrangementets start. 

Hvorfor ansøge om at overnatte

Lokaler i institutioner, på skoler og i idrætshaller er i de fleste tilfælde ikke indrettet til overnatning, som det for eksempel er tilfældet for hoteller.

Det betyder, at der er en række sikkerhedsmæssige krav, som skal være opfyldt, og at man skal bruge lokalerne på en nærmere bestemt måde.

Sydvestjysk Brandvæsen godkender kun overnatninger de steder, hvor det er tilstrækkeligt sikkert.

Ved at registrere overnatningen, ved den vagthavende indsatsleder, at institutionen ikke er mennesketom udenfor normal åbningstid.