Fyrværkeri

Fyrværkeri

Anmeldelse eller ansøgning om tilladelse til opbevaring og salg af fyrværkeri og andre former for teknisk fyrværkeri skal sendes til beredskabet i den kommune, hvor opbevaring og salg finder sted.

Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner har dannet ét fælles beredskab, så derfor er det til Sydvestjysk Brandvæsen, du skal sende din ansøgning.

Hvornår må fyrværkeri sælges

Fyrværkeri må kun sælges fra 15. december til og med 31. december, og fyrværkeri må kun anvendes i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar.

Fra den 24. november til den 14. december skal fyrværkeri i detailleddet opbevares i ubrudt transportemballage på et godkendt opbevaringssted.

Fra den 1. januar til den 1. februar skal fyrværkeri ligeledes opbevares på et godkendt opbevaringssted.

Det betyder altså, at du ikke må gemme fyrværkeri og bruge det ved en festlig lejlighed senere på året.

Anmeldelse

Hvis du ønsker at sælge eller opbevare fyrværkeri klassificeret som 1,3G, 1.4G, 1.4S og småfyrværkeri i mængder på højst 12,5 kg NEM i salgslokalet og højst 25 kg NEM opbevaret rum adskilt fra salgslokalet (uden brandfarlige væsker eller F-gas samt andet brandbart oplag), skal du indsende en anmeldelse til Sydvestjysk Brandvæsen.

Her kan du se eksempel på indretning af salgssted i butik.

Du kan anmelde elektronisk her på siden

I anmeldelsen skal du skrive:

 • navn og adresse på det sted, hvor fyrværkeriet skal sælges
 • navn på anmelder
 • hvad anmeldes
  (alene salg af 12,5 kg NEM i butik eller salg af 12,5 kg NEM i butik og opbevaring af 25 kg i egnede baglokaler)
 • eventuelt en kortfattet beskrivelse af butikken/salgsstedet og oplagslokalet samt vedlægge en tegning og oplysning om, hvad oplagslokalet ellers indeholder.  


Din anmeldelse bør indsendes til Sydvestjysk Brandvæsen senest 14 dage før salget starter.

Ansøgning

Hvis du ønsker andet salg, opbevaring og håndtering end ovennævnte (for eksempel salg i det fri og oplag i container) skal du ansøge om tilladelse til dette hos Sydvestjysk Brandvæsen.

Du kan ansøge elektronisk her på siden

I ansøgningen skal du skrive:

 • navn og adresse på salgs- og opbevaringssted
 • navn på ansøger
 • relevant målfast tegningsmateriale, evt. i form af belægningsplaner
 • hvad der ansøges om (for eksempel opbevaring i container og salgssted i det fri)
 • mængder, der ønskes opbevaret
 • kortfattet beskrivelse af det fyrværkeri, forretningen forhandler.  


Din ansøgning bør indsendes til Sydvestjysk Brandvæsen senest 30 dage før salget starter.

Festfyrværkeri

Borgere må kun anvende nytårsfyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.
Hvis der skal benyttes festfyrværkeri, skal man i stedet kontakte en festfyrværker (liste med festfyrværkere kan ses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside).

Anvendelse af festfyrværkeri eller scenefyrværkeri kræver en tilladelse fra Sydvestjysk Brandvæsen.

Her kan du finde vejledning om tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri (link til Sikkerhedsstyrelsen)

Hent ansøgningsblanket om anvendelse af professionelt festfyrværkeri (link til Sikkerhedsstyrelsen)