Forebyggelse

Forebyggelse

Forebyggelse

Mange tror, at vores job kun består i at rykke ud til brande og andre ulykker.
Men størstedelen af vores tid bruger vi på at forebygge, at en brand eller ulykke skal opstå.

Forebyggelsen indeholder en del elementer:

  • Brandsyn
  • beredskabsplanlægning
  • byggesagsbehandling
  • uddannelse
  • vejledning
  • pladsfordelingsplaner
  • sikkerheds-, brand- og evakueringsinstrukser
  • diverse tilladelser, blandt andet til fyrværkeri


Vi rykker ud ved brand, forureningsuheld og større katastrofer