Brandsyn

Brandsyn

Brandsyn

Der foretages lovpligtige brandsyn, som følge af "Bekendtgørelse om brandsyn" og "Beredskabsloven".

Brandsynene foretages efter fastsatte terminer følgende steder:

 • Fredede bygninger
 • Hoteller m.v.
 • Plejeinstitutioner
 • Forsamlingslokaler
 • Undervisningslokaler
 • Daginstitutioner
 • Butikker og lignende salgslokaler
 • Brandfarlige virksomheder og oplag samt anvendelse og oplagring af brandfarlige væsker
 • F-gasanlæg og –oplag m.v.
 • Anlæg og oplag af gasser under tryk
 • Øvrige brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v.

Brandsynene foretages i henhold til de driftsmæssige forskrifter og kan foretages uanmeldt.

Fra 1. juli 2016 trådte en række ændringer i beredskabslovgivningen i kraft, herunder en ny brandbekendtgørelse, som bl.a. betyder at der sker ændringer i forhold til hvor og hvornår, Sydvestjysk Brandvæsen laver brandsyn.

Læs mere om dette her