Brandsyn

Brandsyn

Brandsyn

Brandsyn foretages for at mindske risikoen for at brande opstår, og for at sikre, at rednings- og slukningsmuligheder er tilstede.

Sydvestjysk Brandvæsen laver brandsyn ud fra en risikovurdering af din ejendom. Under brandsynet vurderes, hvornår det næste brandsyn skal finde sted. Tidligere var tidspunktet for brandsyn fast for alle typer ejendomme, men det er nu ændret, således der flere steder er varierende tidsintervaller.

På den måde kan vi koncentrere indsatsen omkring de steder, hvor behovet der størst.

Vi kan afvige fra det aftalte tidspunkt ved at foretage temabrandsyn, arrangementsbrandsyn eller ekstraordinære brandsyn, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Brand- og evakueringsinstruks (åbner som Pdf dokument)