ABA Anlæg

ABA Anlæg

ABA Anlæg

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) alarmerer direkte brandvæsenet, hvis der opstår kraftig røg- eller varmeudvikling i lokalet.

I tilfælde af brand skal ABA-anlægget

  • Tilkalde særligt instrueret personel, der kan medvirke til at begrænse branden
  • Tilkalde brandvæsenet.


Fordele ved installation af et ABA-anlæg

  • Risikoen for alvorlige brandskader på mennesker, dyr og værdier nedsættes
  • En brand kan opdages tidligt
  • Brandskade risikoen i bygningen nedsættes, hvilket evt. kan medføre en lavere forsikringspræmie
  • Brandvæsenet tilkaldes automatisk og med det samme.


Gebyr

  • For udrykning til en blind alarm har Beredskabskommissionen besluttet, at der skal betales 6.703 kr. pr. udrykning (2019-pris)
  • Brandvæsenet har ikke mulighed for at sende regninger videre til lejere, håndværkere m.v.

 

Afvigelser fra retningslinjer

Er der afvigelser fra retningslinjer ved brandtekniske installationer i Sydvestjysk Brandvæsens område, skal der udfyldes et skema.

Skemaet skal udfyldes og sendes til post@svjb.dk 

Hent skemaet herunder:

ABA afvigelser (Pdf format)

ABA afvigelser (Word format, hvori der kan skrives)