ABA Anlæg

ABA Anlæg

ABA Anlæg

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) alarmerer direkte brandvæsenet, hvis der opstår kraftig røg- eller varmeudvikling i lokalet.

I tilfælde af brand skal ABA-anlægget

 • Tilkalde særligt instrueret personel, der kan medvirke til at begrænse branden
 • Tilkalde brandvæsenet.


Fordele ved installation af et ABA-anlæg

 • Risikoen for alvorlige brandskader på mennesker, dyr og værdier nedsættes
 • En brand kan opdages tidligt
 • Brandskade risikoen i bygningen nedsættes, hvilket evt. kan medføre en lavere forsikringspræmie
 • Brandvæsenet tilkaldes automatisk og med det samme.


Gebyr

 • For udrykning til en blind alarm har Beredskabskommissionen besluttet, at der skal betales 6.703 kr. pr. udrykning (2019-pris)
 • Brandvæsenet har ikke mulighed for at sende regninger videre til lejere, håndværkere m.v.


Tilslutningsafgift

Priserne (eksklusiv moms) for 2019 er:

 • Tilslutningsafgift: 2.245,42 kr
 • Årlig afgift: 9.061,37 kr.
 • Årlig afgift : 1.812,27 kr.
  (nr. 2 alarm på samme adresse under samme kundeforhold)


Afvigelser fra retningslinjer

Er der afvigelser fra retningslinjer ved brandtekniske installationer i Sydvestjysk Brandvæsens område, skal der udfyldes et skema.

Skemaet skal udfyldes og sendes til post@svjb.dk 

Hent skemaet herunder:

ABA afvigelser (Pdf format)

ABA afvigelser (Word format, hvori der kan skrives)