ABA Anlæg

ABA Anlæg

ABA Anlæg

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) alarmerer direkte brandvæsenet, hvis der opstår kraftig røg- eller varmeudvikling i lokalet.

I tilfælde af brand skal ABA-anlægget

 • Tilkalde særligt instrueret personel, der kan medvirke til at begrænse branden
 • Tilkalde brandvæsenet.


Fordele ved installation af et ABA-anlæg

 • Risikoen for alvorlige brandskader på mennesker, dyr og værdier nedsættes
 • En brand kan opdages tidligt
 • Brandskade risikoen i bygningen nedsættes, hvilket evt. kan medføre en lavere forsikringspræmie
 • Brandvæsenet tilkaldes automatisk og med det samme.


Gebyr

 • For udrykning til en blind alarm har Beredskabskommissionen besluttet, at der skal betales 7.100 kr. pr. udrykning (2022-pris)
 • Brandvæsenet har ikke mulighed for at sende regninger videre til lejere, håndværkere m.v.


Tilslutningsafgift

Priserne (eksklusiv moms) for 2022 er:

 • Tilslutningsafgift: 2.292,38 kr
 • Årlig afgift: 9.436,42 kr.
 • Årlig afgift : 1.887,28 kr.
  (nr. 2 alarm på samme adresse under samme kundeforhold)
   

Betingelser for modtagelse af alarmer

Sydvestjysk Brandvæsen varetager myndighedsbehandling og administration af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) i kommunerne Esbjerg, Fanø og Varde

Der skal sendes ansøgning til Sydvestjysk Brandvæsen om tilladelse til tilslutning af ABA anlæg, uanset om det er et lovpligtigt eller frivilligt ABA anlæg.

Ansøgningen skal indeholde en oversigtsplan med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, brandsektioneringer, eventuelle aktiveringstryk for brandventilation samt placering af anlæggets betjeningsudstyr, blitz, sprinkleranlæg og nøgleboks.

Ansøgning

Klik på linjerne herunder for at åbne dokumenterne

Ansøgning
Sendes til post@svjb.dk 

Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA 

Bilag: