Stationer

Stationer

I Sydvestjysk Brandvæsen er der

 • 3 udrykningsområder, Syd, Midt, Nord
 • 10 brandstationer i alt, fordelt med:
  3 i Esbjerg Kommune
  5 i Varde Kommune  
  2 i Fanø Kommune
 • 14 fastansatte i administrationen, hvoraf 10 er indsatsledere, 
  ca. 90 deltidsansatte
  ca. 110 aktive frivillige


I venstre side er der informationer fra hver enkelt station.