Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget består af en ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner.

Hver kommune udpeger selv sin ledelsesrepræsentant.

Ledelsesrepræsentanten fra den kommune, hvor formanden for beredskabskommissionen kommer fra, er formand for koordinationsudvalget for beredskabet.

Koordinationsudvalget har til opgave at sikre koordinering i forhold til og samarbejdet mellem beredskabet og de deltagende kommuner, herunder budgetlægning og regnskabsaflæggelse. 

Koordinationsudvalgets medlemmer

Fra 1.1.2022 - 31.12.2025: