BK 10.04.2019 - Bilag

Bilag til BK 10.04.2019

Punkt 2:

  • Bilag 1 Årsrapport 2018 SVJB 
  • Bilag 2 Udkast til revisionsberetning


Punkt 3:

  • Bilag 1 Oversigt over kommunernes tilskud til SVJB


Punkt 4:

Bilagsnumre herunder henviser til bilagsnumrene i planen.


Punkt 5:

  • Bilag 1 Generel beredskabplan
  • Bilag 2 Bilag til Generel beredskabsplan 
  • Bilag 3 Beredskabsstyrelsens udtalelse


Punkt 6:

  • Bilag 1 Forslag til samarbejdsaftale