Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver de hidtidige tre kommuner har udført op til sammenlægningen. 

Endvidere varetages anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål, herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar m.m.

Den fælles Beredskabskommission består af følgende 7 medlemmer:

 • Borgmesteren i Esbjerg Kommune
 • Borgmesteren i Varde Kommune
 • Borgmesteren i Fanø Kommune
 • Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands Politi
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Esbjerg Byråd
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Varde Byråd
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Fanø Byråd


Som observatører desuden

 • 1 repræsentant for de frivillige i hver kommune


Endvidere deltager formanden for koordinationsudvalget og beredskabschefen i møderne. Disse har ikke stemmeret på møderne.

Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen. 

Beredskabskommissionens medlemmer

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2015 til 31.12.2017:

 • Johnny Søtrup (V), Formand
 • Erik Buhl (V), Næstformand
 • Erik Nørreby (V)
 • Jørgen Ahlquist (A)
 • Kjeld Anker Espersen (A)
 • Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste)
 • Repræsentant for Politidirektøren 
 • Repræsentanter for de frivillige er med som observatører:
  Fanø - Ingrid Pedersen
  Esbjerg - Bent Kristensen
  Varde - Michel Andreasen