Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver de hidtidige tre kommuner har udført op til sammenlægningen. 

Endvidere varetages anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål, herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar m.m.

Den fælles Beredskabskommission består af følgende 7 medlemmer:

 • Borgmesteren i Esbjerg Kommune
 • Borgmesteren i Varde Kommune
 • Borgmesteren i Fanø Kommune
 • Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands Politi
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Esbjerg Byråd
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Varde Byråd
 • 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Fanø Byråd


Som observatører desuden

 • 1 repræsentant for de frivillige i hver kommune


Endvidere deltager formanden for koordinationsudvalget og beredskabschefen i møderne. Disse har ikke stemmeret på møderne.

Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen. 

Beredskabskommissionens medlemmer

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2022 til 31.12.2025:

 • Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg Kommune (Formand)
 • Mads Sørensen  (V), Varde Kommune (Næstformand)
 • Frank Jensen (B), Fanø Kommune
 • Jørgen Ahlquist (A), Esbjerg Kommune
 • Lasse Harder Schousboe (Ø), Fanø Kommune
 • Søren Laulund (A), Varde Kommune
 • Repræsentant for Politidirektøren Frits Kjeldsen
 • Repræsentanter for de frivillige er med som observatører:
  Esbjerg - Bent Kristensen
  Fanø - Ingrid Pedersen
  Varde -  Kristian Baggesgaard

 

Gældende Forretningsorden og Vedtægter

Godkendt i Beredskabskommissionens møde den 22. maj 2017:

Forretningsorden

Vedtægter

Risikobaseret dimensionering

Godkendt på Beredskabskommissionens møde 21.4.2022

Risikobaseret dimensionering (plan og bilag i pdf format)