Om os

Om os

Om os

Fra 1.1.2015 har borgerne i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner haft ét fælles beredskab samlet under navnet Sydvestjysk Brandvæsen.

Materiel, mandskab og stationer er de samme. Lokalkendskabet er bevaret.

Baggrundsviden

Redningsberedskabets strukturudvalg - der er nedsat af Forsvarsministeriet - fremlagde i løbet af foråret 2014 forslag til en konkret model for en ny struktur af det danske redningsberedskab. En sammenlægning af flere af landets beredskaber vil skabe en mere effektiv opgaveløsning.

Det blev efterfølgende besluttet, at beredskaberne skal samles i såkaldte  § 60-selskaber og på landsplan må højst være 20 enheder tidligst 1.1.2015 og senest 1.1.2016.

Byrådene i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner besluttede primo 2014 at undersøge mulighederne for at sammenlægge de 3 kommuners beredskaber.
Der blev nedsat en styregruppe og 7 arbejdsgrupper, hver med repræsentanter fra de 3 kommuner.

Efterfølgende blev beslutningsgrundlaget behandlet i Direktionerne i de 3 kommuner, de 3 beredskabskommissioner og til slut de politiske udvalg og byrådene.
I august/september 2014 var beslutningsgrundlaget for Sydvestjysk Brandvæsen på plads.

Find flere informationer under "Indhold" i venstre side.