Varmt arbejde

Varmt arbejde

Hvert år opstår der brande i kommunerne ved ukrudtsbrænding, svejsning, opvarmning, optøning og andre former for varmt arbejde. Det vil sige arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning.

Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til sikkert arbejde.
På dette kursus lærer du at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. 

Formål

At gøre deltagerne bekendt med forholdsreglerne ved varmt arbejde og slukke mindre brande.
Kurset henvender sig fortrinsvis til servicemedarbejdere og parkmedarbejdere.. 

Indhold

At deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter svejsning, vinkelslibning, ukrudtsbrænding, sikker håndtering af brændere og trykflasker. 

Forudsætninger

Inden deltagerforudsætninger. 

Varighed

3 timer.

Deltagerantal

Max. 16 deltagere

Bevis

Der udleveres efterfølgende kursusbevis for gennemgået kursus