Repetition - Førstehjælp 3 timer

Repetition - Førstehjælp 3 timer

Formål

At vedligeholde deltagernes teoretiske kendskab og praktiske kunnen i førstehjælp, og orientere om eventuelle ændringer og fornyelse på det førstehjælpsmæssige område.   

Indhold

Repetition af kursus i førstehjælp, suppleret med ændringer i førstehjælp m.m. 

Forudsætninger

Kursisten skal have bestået et grundkursus eller have gennemgået et vedligeholdelseskursus i førstehjælp inden for de seneste 3 år.
Der medbringes førstehjælpsbog.
Ny bog kan evt. bestilles ved instruktør på kurset. 

Varighed

3 timer.

Deltagerantal

Max. 16 deltagere