Førstehjælp - 6 timer

Førstehjælp - 6 timer

Formål

Kurset omfatter orientering om livreddende førstehjælp og uddannelse i forholdsregler ved hjertestop.
(Dette kursus er også indeholdt i 12 timers førstehjælp). 

Indhold

Hjerte-lunge-redning og livreddende førstehjælp. 

Forudsætninger

Inden deltagerforudsætninger. 

Varighed

6 timer.

Deltagerantal

Max. 16 deltagere