Førstehjælp - 12 timer

Førstehjælp - 12 timer

Formål

At deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp således, at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsberedskabet eller en læge kan tage over.

Indhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter, trinvis førstehjælp til bevidstløse, den livsvigtige ilttransport, årsag til chok, trykforbinding, pludselig sygdom, situationsøvelser, praktiske øvelser, stabilt sideleje m.m. 

Forudsætninger

Inden deltagerforudsætninger. 

Varighed

12 timer, fordelt på 2 dage.

Deltagerantal

Max. 16 deltagere