Elementær Brandundervisning

Elementær Brandundervisning

Formål

At give deltagerne en sådan viden og færdighed vedrørende brandslukning, at de kan handle korrekt i brandsituationer, og være i stand til at slukke mindre brande med simple eller improviserede midler.

Indhold

Forebyggelse af brand, forholdsregler ved brand, ilds opståen, slukningsteknik, håndildslukkere og praktiske slukningsøvelser m.m.

Forudsætninger

Ingen deltagerforudsætning

Varighed

2 timer 

Deltagerantal

Kurset gennemføres ved enten max. 25 eller max. 40 deltagere