Ukrudtsbrændere

Ukrudtsbrændere

Ukrudtsbrændere

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen lancerer hvert år en kampagne om korrekt brug af ukrudtsbrændere.

Baggrunden for kampagnen er, at det kommunale redningsberedskab årligt rykker ud til mange brande, som opstår efter at ukrudtsbrændere er blevet anvendt forkert

Dertil kommer de brande, som brandvæsenerne ikke tilkaldes til.

Herudover foretages der i gennemsnit 15 behandlinger på skadestuer om året, efter at folk er kommet til skade ved brug af ukrudtsbrændere.

Læs mere om kampagnen 2021 her

Gode råd

Vi opfordrer til at bruge disse fælles, gode råd:

  • Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde
  • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
  • Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser
  • Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
  • Hav altid vand i nærheden 
  • Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt