Røgalarmer redder liv

Røgalarmer redder liv

Beredskabsstyrelsen lægger op til en informationsindsats til fælles nordisk røgalarmdag den 1. december.

For at informere om nødvendigheden af at installere, tjekke og rengøre røgalarmer i private hjem, opfordres alle kommunale redningsberedskaber til at bakke op om den fælles nordiske røgalarmdag, torsdag den 1. december. 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en side omhandlende gode råd om røgalarmer, og du kan læse mere om røgalarmer her