Store Hyledag 1. maj

Store Hyledag den 1. maj

Hvert år den første onsdag i maj måned afprøver Beredskabsstyrelsen varslingssystemet. I år er det den1. maj kl. 12.00.

Varslingssirenerne afgiver signal tre gange af 45 sekunders varighed.

 • Første gang - Varslingssignal: Gå inden døre.
  Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. 
  Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.   
   
 • Anden gang - Varslingssignal gentages: Gå inden døre.
  Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
   
 • Tredje gang - Varslingssignal: Faren er forbi.
  Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. 
  Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.


Afprøvningen, der iværksættes af Politiet, forventes at være afsluttet kl. 12.15.

Der er 1.078 sirener i Danmark, og de er opsat på bygninger eller på master i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere.

Ring ikke til 1-1-2, fordi sirenerne hyler

Når sirenerne hyler onsdag den 1. maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test.
Man skal ikke ringe til 1-1-2 eller 1-1-4, fordi sirenerne hyler – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

OBS:

Vær opmærksom på, at der er opsat sirener på mange kommunale bygninger/arealer (og disse vil ikke få særskilt information)