Sirenetest den 6. maj

Sirenetest den 6. maj

Hvert år den første onsdag i maj måned afprøver Beredskabsstyrelsen varslingssystemet. I år er det den 6. maj kl. 12.00.
Der er altså INGEN sammenhæng med den aktuelle situation med Corona, når sirenerne lyder onsdag kl. 12.

Varslingssirenerne afgiver signal tre gange af 45 sekunders varighed.

 • Første gang - Varslingssignal: Gå inden døre.
  Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. 
  Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.   
   
 • Anden gang - Varslingssignal gentages: Gå inden døre.
  Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
   
 • Tredje gang - Varslingssignal: Faren er forbi.
  Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. 
  Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.


Se filmen: Sådan gør du, når sirenerne lyder (udgivet af Beredskabsstyrelsen)

Afprøvningen, der iværksættes af Politiet i samarbejde med Forsvarets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen, forventes at være afsluttet kl. 12.15.

Der er 1.078 sirener i Danmark, og de er opsat på bygninger eller på master i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere.

Ring ikke til 1-1-2, fordi sirenerne afgiver signal

Når sirenerne lyder onsdag den 6. maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test.
Man skal ikke ringe til 1-1-2 eller 1-1-4, fordi sirenerne afgiver signal – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Foruden den årlige test med lyd afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

OBS:

Vær opmærksom på, at der er opsat sirener på mange kommunale bygninger/arealer (og disse vil ikke få særskilt information) 

Hvis man har oplysninger om eller spørgsmål til sirenernes placering, funktion, dækning, lyd eller lignende, skal man kontakte
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på FES-KTP-SERVICECENTER@mil.dk
og altså hverken beredskab eller politi.