Sæson for naturbrande

Sæson for naturbrande

Når solen og varmen vender tilbage efter vintermånederne, stiger risikoen for naturbrande.
Mange begiver sig ud i naturen for at nyde det gode vejr og er ikke opmærksomme på brandfaren.
Det kan ses på tallet for redningsberedskabets udrykninger: Fra februar til april næsten tidobles antallet af udrykninger til naturbrande.

I de seks måneder fra og med marts til og med august måned rykker brandvæsenet nemlig ud knap 200 gange om måneden til brande i naturen.
Det er mere end fire gange så mange af denne type udrykninger som gennemsnittet i årets øvrige seks måneder. Stigningen er mest markant i det tidlige forår, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Gode råd til at undgå naturbrande

Du kan være med til at forhindre, at der opstår brande i naturen, hvis du følger disse råd:

  • Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill
  • Efterlad aldrig et bål, der ikke er slukket helt
  • Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen
  • Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke
  • Tænk over, hvor du bruger ukrudtsbrænderen (skure og udhuse af træ er også brændbare)
  • Ring hurtigt 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude