Varde Kommune har vand i sommerhusområder

Varde Kommune har vand i sommerhusområder

Varde Kommune skriver 20.11.2019 på deres hjemmeside bl.a.:

'I den sidste tid har der stået meget vand på grunde og i huse – specielt i sommerhusområderne.
Sydvestjysk Brandvæsen har over nogle døgn i flere omgange pumpet i området. Det kan de dog ikke blive ved med, idet oversvømmelserne vil være et gennemgående problem vinteren igennem grundet den meget mættede jordbund og det således ikke længere er en akut/pludselig situation (som Brandvæsenet skal tage sig af), men en mere langvarig situation. Det vil sige, at den enkelte grundejer selv skal i aktion og beskytte hus og værdier.

Vi har følgende råd til grundejerne:

  • Tjek dit hus
  • Sikre så mange værdier som muligt
    Afskærm evt. huset med sandsække (kan købes i byggemarkeder m.v.) Sydvestjysk Brandvæsen vil stille 500 fyldte sandsække til rådighed på P-pladsen midt i byen i løbet af onsdag den 20. november. Sandsækkene kan afhentes og skal stilles tilbage igen senest den 1. marts 2020.
  • Etabler stationær pumpning med dykpumper og led vandet væk fra huset. Vær opmærksom på at sikre, at du leder vandet til egnet grøft eller brønd.
  • Hvis der er risiko for, at vandet kan trænge ind i huset, så kontakt forsikringsselskab og aftal, om der skal rekvireres skadeservice.

Varde Kommune står til rådighed med hensyn til telefonisk vejledning til grundejerne. Dette kan ske ved henvendelse til

  • Henrik Bak Rasmussen på telefon 79946781
  • Jeanett Dam på telefon 79947400.

Henvendelse kan ske mandag til torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-12.

Læs mere på Varde Kommunes hjemmeside, direkte link her: 
Vand i sommerhusområder i Varde Kommune