Unikt køretøj til Ribe

Unikt køretøj til Station Ribe

Sydvestjysk Brandvæsen slår to fluer med et smæk, når der i løbet af kort tid indsættes en ny enhed på stationen i Ribe.

Der er tale om et unikt køretøj – en såkaldt containerbil. Det betyder, at i stedet for en fast ”kasse” på ladet, følger der to ”kasser” med. De to ”kasser” pakkes på forskellig måde, og derved øges bilens anvendelsesmuligheder.

- Det er et krav til beredskabet, at der skal spares, og på stationen i Ribe sker det ved at udfase fire ældre biler og indsætte den nye multibil. Det går ikke ud over den risikobaserede dimensionering, men det medfører en effektivisering og for Mandø vil det styrke beredskabet,- fortæller Beredskabschef Jens Mølgaard og den daglige leder af stationen i Ribe, beredskabsinspektør Kjeld Taumann.

Det nye køretøj vil i det daglige stå pakket op som en normal brandsprøjte og medføre 2.000 liter vand. Køretøjet erstatter den nuværende gamle sprøjte, Unimog’en, den ældste tankvogn og miljøbilen.

Udstyr til miljøbekæmpelse, frigørelsesværktøj og flere andre ting vil blive flyttet over på den nye bil samt på den eksisterende sprøjte.

- Vi har en bunden opgave i besparelser og effektivisering efter beredskaberne i Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner er slået sammen til Sydvestjysk Brandvæsen, og efter der på landsplan er besluttet, at der skal ske sammenlægninger og rationaliseringer - fortæller Beredskabschef Jens Mølgaard.

Han fortæller, at de fire biler, der nu udfases i Ribe og sælges, alle har mange år på bagen. Den nye enhed er fundet lettere brugt i Norge og har gennemgået en gennemgribende renovering inden den sættes ind i beredskabet. Blandt andet er den forsynet med et helt specielt lys, der gør den velegnet til kørsel i Vadehavet.

Jens Mølgaard siger også, at det har været en spændende proces: - Brandfolkene har været med hele vejen. Vi må nok erkende, at vi er i en branche, hvor man generelt er lidt konservative og bange for forandringer. Men brandfolkene i Ribe er gået ind i arbejdet med stort engagement for at gøre tingene anderledes og bedre.

Besparelsen kommer i særdeleshed på driften, idet det er dyrt at holde fire biler kørende med forsikringer og andre faste udgifter, ligesom vedligeholdelsen af bilerne bliver mere omfattende med årene.

Kjeld Taumann fortæller, at den nye enhed vil kunne komme til Mandø oftere end de nuværende sprøjter, da den har en højere frigang.

- Vi har et formaliseret samarbejde med forsvaret om at flyve os til Mandø med udrustning, hvis det er nødvendigt for at assistere de lokale brandfolk, og vi har en oppakning klar til at sætte ind i en helikopter, ligesom der er forberedt landingspladser i både Ribe og på Mandø. Men den nye enhed ligger indsatsmæssigt et sted mellem den nuværende førstesprøjte og helikopteren - påpeger Kjeld Taumann, der også fortæller, at ligesom den nuværende sprøjte blev brugt af ”Frivillig indsats station Ribe”, vil den nye enhed kunne sættes ind, når ”Frivillig indsats station Ribe” alarmeres.

Fotos af containerbilen, Ribe

Foto udlånt af Journalist Hasse Jørgensen, Løvsangervænget 2, Ribe