Sydvestjysk Brandvæsen har samlet beredskaberne

Pressemeddelelser

Siden 1. januar 2015 har redningsberedskaberne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune samlet ressourcerne og rykker nu ud under et fælles navn: Sydvestjysk Brandvæsen. Det har været en positiv proces med at samle de tre beredskaber og de er klar til at rykke ud, som de plejer. Den nye fælles beredskabskommission holdt sit første møde den 13.1.2015.

Fra 1. januar 2015 har borgerne i Esbjerg, Varde og Fanø Kommune fået hjælp af et samlet beredskab, der nu er samlet under navnet Sydvestjysk Brandvæsen. Materiel, mandskab og stationer er dog de samme. Det gode lokalkendskab er bevaret, men effektiviteten ved sammenlægningen kan mærkes.

Det er fra statens side besluttet, at en sammenlægning af flere af landets beredskaber kunne skabe en mere effektiv opgaveløsning. Derfor er de tre beredskaber nu samlet i et såkaldt § 60-selskab med Esbjerg som administrationskommune.

Byrådene i Varde, Esbjerg og Fanø Kommune var ikke sene til at se de muligheder, der ville være i at sammenlægge de tre beredskaber under et fælles navn. Derfor har processen været i gang længe – også før det var nødvendigt. Mange af landets øvrige kommuner er først lige begyndt at overveje sammenlægninger af deres respektive beredskaber.

Når de tre beredskaber i dag rykker ud under navnet Sydvestjysk Brandvæsen, er det kun det nye navn og logo, som borgerne i de tre kommuner skal vænne sig til. Servicen, responstiden og personalet er de samme.

Pressemeddelelse fra Sydvestjysk Brandvæsen