Skybrud

Skybrud på vej

DMI varsler om lokale skybrud med hagl og torden i vort område i dag den 9. juli 2021 fra ca. kl. 10.00 og til ca. kl. 21.00  

Sydvestjysk Brandvæsen anbefaler derfor skærpet opmærksomhed i situationen.

Sådan forbereder du dig i sidste øjeblik. Sådan kan du sikre din bolig lige før et skybrud:

 • Luk vinduer og døre
 • Fjern værdigenstande fra kælderen eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet
 • Tjek, at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs
 • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet
 • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer
 • Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand
 • Fjern løse genstande udendørs, for eksempel havemøbler, plantekasser eller stilladsværk.


Dette kan du også gøre:

 • Hvis du har en regnvandstønde, bør du tømme den - find et sted, hvor vandet ikke skaber problemer
 • Tjek, at dæmninger mod vand, render i grunden, faskiner, brønde og dræn er intakte og fungerer
 • Hvis du har monteret et højvandslukke, bør du tjekke, om det fungerer
 • Selv uden et højvandslukke, kan du sikre, at der stiger mindre kloakvand op fra afløbet. Dæk afløbet med et stort stykke plast, læg en krydsfinérplade ovenpå og en tung sandsæk øverst
 • Du kan forhindre, at der stiger kloakvand op i toilettet ved at lægge en plasticpose fyldt med stof og en sandsæk eller andet tungt oven på låget
 • Hvis du ikke kan være hjemme, når skybruddet sker, er det en god idé at få en nabo eller ven til at tjekke udsatte områder i din bolig.


Sydvestjysk Brandvæsen ønsker en god og sikker weekend