Salg af nytårsfyrværkeri

Salg af nytårsfyrværkeri

Fyrværkeri må kun sælges fra 15. december til og med 31. december, og fyrværkeri må kun anvendes i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar.

Fra den 24. november til den 14. december skal fyrværkeri i detailleddet opbevares i ubrudt transportemballage på et godkendt opbevaringssted.

Anmeldelse og ansøgning

Hvis du ønsker at sælge eller opbevare fyrværkeri i mængder på højst 12,5 kg NEM i salgslokalet og højst 25 kg NEM opbevaret i rum adskilt fra salgslokalet, skal du indsende en anmeldelse til Sydvestjysk Brandvæsen.

Hvis du ønsker andet salg, opbevaring og håndtering end ovennævnte (for eksempel salg i det fri og oplag i container) skal du ansøge om tilladelse til dette hos Sydvestjysk Brandvæsen.

Du kan læse mere og søge elektronisk ved at åbne dette link