Robust Borger

Robust Borger

Beredskabsforbundet har et tilbud om et uddannelsesforløb.

Fra Beredskabsforbundets pressemeddelelse: 

"Robust Borger-uddannelsens 2 moduler, af hver 3 timer, har til formål at gøre dig robust, både i din hverdag og når der sker noget ekstraordinært. Det er vigtigt at vi alle i Danmark ved hvordan vi skal forholde os hvis vi er ude for en ulykke eller der varsles storm eller store mængder regn. Danmarks samlede Redningsberedskab arbejder hver dag på at opretholde deres robusthed, for dermed til en hver tid at kunne hjælpe borgerne i Danmark. Men for at vi i sandhed kan skabe et robust samfund, kræver det Robuste Borgere. Det er vigtigt at vi alle arbejder sammen og agerer så hensigtsmæssigt som muligt i de kritiske situationer vi må stå over for.

Den umiddelbare fordel ved at blive Robust Borger, er at du lærer at forebygge ulykker, forberede dig på udefrakommende hændelser (f.eks. vejret) og i det hele taget i større grad ved hvordan du kan hjælpe dig selv og dine nærmeste. En meget vigtig bonus ved at være Robust Borger, er at du, fordi du ved hvordan du skal agere i forskellige situationer, er med til at sikre at Redningsberedskabets ressourcer bliver brugt der hvor det giver mest mening og der hvor menneskers liv kan være i fare.

Et Robust Beredskab + Robuste Borgere = et Robust Samfund"