Ophør af afbrændingsforbud 13.8.2018

Ophævelse af afbrændingsforbud

Pressemeddelelse udsendt 13.8.2018:

Ophævelse af afbrændingsforbud for Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag den 13. august 2018 kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner den 2. juli 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr, som har medført en forbedring af den brandfare. vi har oplevet de sidste måneder.

Ophævelsen betyder således, at restriktionerne i forhold til brug af åben ild, herunder ukrudtsbrænding og brug af kul grill med virkning fra i dag den 13. august 2018 kl. 17.00 er annulleret.

Sydvestjysk Brandvæsen opfordrer dog som altid til forsigtighed og omtanke ved enhver brug af åben ild, og opmærksomheden henledes endvidere på at afbrænding af haveaffald skal ske jævnfør de enkelte kommuners regler om afbrænding og bortskaffelse af haveaffald.

Informationer herom kan ses på de kommunale hjemmesider eller på Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.svjb.dk

Med venlig hilsen
Jens Mølgaard
Beredskabschef