Nytårsdøgnet er årets mest brandfarlige døgn

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn. Brandvæsnet rykker ud til 16 gange så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn.

Helt konkret er brandfolkene hvert år i gennemsnit rykket ud til 282 brande i bygninger og containere i løbet af nytårsdøgnet i femårs-perioden 2012-2016. På et gennemsnitsdøgn resten af året rykker landets brandvæsner ud til ”kun” godt 20 brande.  Nytårsdøgnet er defineret som tidsrummet fra kl. 12.00 den 31. december til kl. 12.00 den 1. januar.

Her er tre simple råd, der kan hjælpe dig til at undgå brand nytårsaften: 

  • Sørg for, at der er låg på affaldscontainere og fælles affaldsspande, og at de er placeret i god afstand fra bygninger
  • Ryd op i carporten og luk porten til garagen
  • Husk at overholde den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet


Se antallet af brande i nytårsdøgnet i din kommune

Du kan i de to links i højre side se en oversigt over antal brande i nytårsdøgnet i alle landets kommuner de seneste fem år.
I højre kolonne vises gennemsnittet for de fem år pr. 100.000 indbyggere, så man kan sammenligne kommunerne.
Der er også en grafisk oversigt i form af et Danmarkskort, hvor man hurtigt kan få et overblik over det gennemsnitlige antal brande i nytårsdøgnet i de seneste fem år pr. 100.000 indbyggere i de forskellige kommuner.

Hvis du har brug for flere gode råd om brug af fyrværkeri, så tjek Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Sydvestjysk Brandvæsen ønsker alle et godt og sikkert nytår.