Naturen er ved at være tør

Naturen er ved at være tør

Vi nyder alle det dejlige vejr som vi i øjeblikket oplever i Danmark. Men varmen gør også, at naturen nu er ved at være tør, og faren for naturbrande er dermed forøget.

Sydvestjysk Brandvæsen opfordrer derfor nu til, at alt færdsel og aktivitet i naturen sker med omtanke og henstiller derfor til at følgende simple råd overholdes:

 • Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde et bål eller grill. Hav altid vand klar ved bålet.
 • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget eller er meget tørt
 • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig
 • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden
 • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet
 • Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen
 • Parker ikke en varm bil i højt tørt græs, katalysatoren kan antænde en brand
 • Efterlad ikke flasker i naturen. Flasker kan i solen virke som brændglas

 

Sikker brug af ukrudtsbrænderen

 • Ukrudtsbrænderen skal være DG-mærket
 • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes
 • Hav en vandslange eller andet tæt på, som du kan slukke en eventuel brand med
 • Husk god afstand til bygninger, biler og hække
 • Tjek efter, at du ikke efterlader gløder, når du er færdig
 • Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder
 • Afmonter gasbeholderen efter brug og gem brænderen væk, så børn ikke får fingre i den

 

 Særligt om brug af engangsgrill

 • Stil altid grillen på et ikke brandbart underlag, aldrig i sandet eller på jorden hvor man kan komme til at træde på den. Vær altid sikker på at engangsgrillen er helt slukket med vand efter brug.

 

Hvis uheldet alligevel er ude - ring 1-1-2

Sydvestjysk Brandvæsen ønsker en god og beredskabssikker sommer