Kontrollerede afbrændinger i naturen i Februar 2021

Kontrollerede afbrændinger i februar og marts 2021

I februar og marts 2021 foretager både Militæret og Skov- og Naturstyrelsen kontrollerede afbrændinger i naturen i forbindelse med naturpleje af hede- og skovarealer. .

De militære afbrændinger er primært områder vest for Oksbøl Kaserne i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.

Skov- og Naturstyrelsens afbrændinger er i plantagerne: Bordrup/Oksby, Ho, Kærgård, Vejers, Vrøgum og Aal,

Både Skov- og Naturstyrelsen og Oksbøl Kaserne er i daglig kontakt med vagthavende indsatsleder.