Hvad betyder det når sirenerne hyler

Hvad betyder det, når sirenerne lyder

Når der ved større brande, ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende sirenevarslingssystem. 
Det er Politiet, der iværksætter varslingen i samarbejde med bl.a. Sydvestjysk Brandvæsen.

Der er opsat 1.078 sirener på bygninger eller master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. Rækkevidden er 1-1,5 km. 
I områder uden for sirenernes rækkevidde kan Politiet varsle med mobile sirener.

Varslingssirenerne afgiver signal tre gange af 45 sekunders varighed.

 • Første varslingssignal:
  Gå ind og søg information hos DR eller TV2. 
  Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. 
  Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.   

   
 • Når faren er drevet over, afgives et andet signal.  
  Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.
   
 • Når afvarslingssignalet har lydt, kan man igen gå udendørs.
   

I tilfælde af sirenevarsel kan der også søges information på Politiets hjemmeside, Syd- og Sønderjylland