Genindførelse afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle gode råd her:

Ofte stillede spørgsmål ved afbrændingsforbud

Genindførelse af afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Pressemeddelelse udsendt 1.7.2018

Det varme og tørre vejr fortsætter, og tørken er nu tilbage i samme høje niveau som før Sankt Hans.
Dette betyder at brandfaren igen i de tre kommuner er meget høj.

Sydvestjysk Brandvæsen indfører derfor med virkning fra mandag 2. juli 2018 kl. 17.00 afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen.

Forbuddet gælder afbrænding af:

 • Haveaffald
 • Halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Affald fra skovbrug
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
 • Bål, herunder brug af bålfade
 • Brug af kulgrill for private (05/07/2018 - præcisering af afbrændingsforbuddet)
 • Brug af åben ild, herunder gasgrill og kulgrill, i offentlige naturområder med vegetation
 • Enhver brug af ukrudtsbrænder


Under forudsætning  af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende

 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, på nær ovennævnte forbud
 • Brug af gasgrill tillades på fast ikke-brandbart underlag på egen ejendom, herunder sommerhusområder, camping, feriecentre og restauranter
 • Brug af kulgrill må kun ske erhvervsmæssigt på ikke-brandbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger
  Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes:
  - 9 liter trykvandslukker og
  - instrueret personale i brugen heraf.


Almindelig forsigtighed:

 • Parker aldrig bilen i højt græs (katalysatoren kan antænde brand)
 • Smid aldrig skodder fra dig i naturen 
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen (kan virke som brændglas og antænde en brand).


Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.svjb.dk

eller på telefon 76 16 50 00 (dagtimer)

Sydvestjysk Brandvæsen ønsker alle en god og beredskabssikker sommer.

Venlig hilsen
Sydvestjysk Brandvæsen
Jens Mølgaard 
Beredskabschef