En brandsikker sankthans

En brandsikker sankthans

Sankt Hans er en travl aften for brandvæsenet.
Hvis du vil undgå, at brandmændene afbryder midsommervisen, så følg Beredskabsstyrelsens og Danske Beredskabers gode råd.

Mange offentlige sankthans arrangementer er aflyst i år grundet risikoen for coronasmitte. Det er dog  som udgangspunkt stadig tilladt at tænde sankthansbål. Men sørg for at overholde de anbefalede afstande for afbrænding af sankthansbål og følg fem gode råd om brandsikkerhed.

Sankthans er nemlig travl for brandvæsenet. Brandvæsenet rykker ud til knap tre gange så mange 1-1-2-meldinger sankthansaften som på en normal aften og nat.

' Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene', siger Beredskabschef Jens Mølgaard, og fortsætter:
'Og brug aldrig brandfarlige væsker som f.eks. tændvæske eller benzin, når du tænder bålet'.

Fem gode råd til sankthans:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

 

Hold sikker afstand

Når du afbrænder sankthansbål, gælder en række afstandsanbefalinger. 
Bålet skal placeres

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag – afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og frisk vind
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder
  • 200 meter fra letantændeligt tag (stråtækte huse og lign.), nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
     

'Hvis der blæser en hård vind eller mere, er det faktisk forbudt at tænde bål, medmindre der er givet tilladelse' forklarer Beredskabschef Jens Mølgaard.
'I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Man bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i sit lokalområde, før man tænder bål. 

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og stabilt sankthansbål.
Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Hvis uheldet er ude

Bliver bål til brand, så få folk på sikker afstand.
Ring efter brandvæsnet på 1-1-2.
Orientér dig om, hvor I befinder jer, inden du ringer.
Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Søg information hos din kommune

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes den 23. juni.
På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger.
Tjek hos din kommune for nærmere oplysninger. Du kan læse mere her