Eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune 2017

Eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune

Din Forsyning orienterer 

Der foretages eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune fra 9. oktober 2017

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.

Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.