Eftersyn af brandhaner 2021

Eftersyn af brandhaner 2021

Lige nu foretager Falck for Sydvestjysk Brandvæsen eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune fra 20. september til 1. december 2021.

Eftersynet kan i sjældne tilfælde bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.

Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.