Eftersyn af brandhaner 2018

Eftersyn af brandhaner 2018

Din Forsyning orienterer 

Der foretages eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune og Fanø Kommune fra 10. september til 1. december 2018.

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.

Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.