Eftersyn af brandhane i Varde Kommune

Eftersyn af brandhaner i Varde Kommune Kommune

 

Der foretages hovedeftersyn af brandhanerne i Varde Kommune i perioden mellem den 19. oktober og den 13. november 2015.

Der gøres opmærksom på, at eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.

Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.