Eftersyn af brandhane i Esbjerg Kommune

Eftersyn af brandhaner i Esbjerg Kommune

Din Forsyning orienterer 

Der foretages eftersyn af samtlige brandhaner i Esbjerg Byområde fra 19. april 2016

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan være lettere misfarvet i det område, hvor eftersynet finder sted.

Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning.