COVID-19

COVID-19

I Sydvestjysk Brandvæsen efterkommer vi naturligvis også Statsminister Mette Frederiksens anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Kontoret på Vibevej er derfor ikke normalt bemandet, idet ikke-vagtbærende personel er sendt hjem til og med den 13. april 2020.
Mails vil blive læst, men sagsbehandlingstiden kan være længere end sædvanligt.
Vi er kontaktbare på vort hovedtelefonnummer.
Indsatsledervagterne er blevet styrket, og der er som altid 24/7 døgndækkende indsatsledervagt

Alle kurser, fællesmøder og tilsyn er aflyst.