COVID-19

COVID-19

I Sydvestjysk Brandvæsen efterkommer vi naturligvis også Statsminister Mette Frederiksens anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Kontoret på Vibevej er derfor ikke normalt bemandet, idet ikke-vagtbærende personel er sendt hjem og arbejder hjemmefra indtil videre.  
Mails vil blive læst, men sagsbehandlingstiden kan være længere end sædvanligt.
Vi er kontaktbare på vort hovedtelefonnummer og post@svjb.dk
Indsatsledervagterne er blevet styrket, og der er som altid 24/7 døgndækkende indsatsledervagt

Alle kurser, fællesmøder og tilsyn er aflyst.