COVID-19 September 2020

COVID-19 - September 2020

I Sydvestjysk Brandvæsen efterkommer vi naturligvis Statsminister Mette Frederiksens anbefalinger i forbindelse med COVID-19.

Kontoret på Vibevej er derfor ikke normalt bemandet, idet en del af ikke-vagtbærende personel er sendt hjem på hjemmearbejde til og med den 18.10.2020
Vi læser mails, men sagsbehandlingstider kan være længere end sædvanligt.

Vi er kontaktbare på vort hovedtelefonnummer 76 16 50 00
og mail: post@svjb.dk

Indsatsledervagterne er blevet styrket, og der er som altid 24/7 døgndækkende indsatsledervagt

Der er på alle stationer i Sydvestjysk Brandvæsen ingen adgang for besøgende, gæster, rundvisninger og sociale arrangementer.

Øvelser og uddannelser tilrettelægges i så vid udstrækning som muligt som holdøvelser og praktisk undervisning i det fri.

Tilsyn foretages under hensyntagen til gældende udstukne regler fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, afstand og social kontakt.