Brandsikker Sankt Hans

Gode råd til en brandsikker Sankt Hans

Af statistikken over udkald Sankt Hans aften kan ses, at Brandvæsenet bliver kaldt ud til over dobbelt så mange brande som på en normal aften.

Der er nogle gode råd, der bør følges, når der tændes bål:

 • Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde
 • tag hensyn til naboer og omgivelser
 • vær opmærksom på vindforholdene

 

Afstandsregler

 • 30 meter fra bygninger med fast tag
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder
 • 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag, nålebevoksninger og lignende)
 • 200 meter fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker og lignende

I vindretningen det dobbelte af ovenstående afstande 

Forsigtighed og sund fornuft

 • Brug aldrig brandfarlige væsker
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket
 • Vær opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet
 • Hav vand i nærheden


Sydvestjysk Brandvæsen ønsker alle en god og brandsikker Sankt Hans.