Ændring af brandsyn

Ændring af brandsyn

Der er sket en justering i hidtidig rytme for brandsyn.

1. juli 2016 trådte en række ændringer i beredskabslovgivningen og byggelovgivningen i kraft, herunder en ny brandsynsbekendtgørelse, som bl.a. betyder, at der sker ændringer i forhold til hvor og hvornår, Sydvestjysk Brandvæsen laver brandsyn.

Hvorfor brandsyn

Brandsyn foretages for at mindske risikoen for at brande opstår, og for at sikre, at rednings- og slukningsmuligheder er tilstede.

Sydvestjysk Brandvæsen laver brandsyn ud fra en risikovurdering af din ejendom. Under brandsynet vurderes, hvornår det næste brandsyn skal finde sted. Tidligere var tidspunktet for brandsyn fast for alle typer ejendomme, men det er nu ændret, således der flere steder er varierende tidsintervaller.

På den måde kan vi koncentrere indsatsen omkring de steder, hvor behovet der størst.

Vi kan afvige fra det aftalte tidspunkt ved at foretage temabrandsyn, arrangementsbrandsyn eller ekstraordinære brandsyn, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Særligt for fredede ejendomme og mindre forsamlingshuse

Tidligere besøgte Sydvestjysk Brandvæsen fredede ejendomme hvert femte år, mens mindre forsamlingshuse (med plads til højest 150 mennesker) fik besøg hvert andet år.

Baseret på en risikovurdering, og med baggrund i de senere års tilfredsstillende brandsyn, vil vi fremover ikke lave ordinære brandsyn i fredede bygninger og mindre forsamlingshuse.

Orientering om ændring af brandsyn på fredede bygninger og mindre forsamlingslokaler til højst 150 personer.

Lovgrundlag

Vi laver brandsyn i henhold til Bekendtgørelse nr. 1000 af 29.06.2016 - Bekendtgørelse om brandsyn 

Bekendtgørelse nr 1000 - Bekendtgørelse om brandsyn